Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění Neurologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci (CDEMO) se zabývá diagnostikou, léčbou, konziliární a superkonziliární péčí o nemocné trpící demyelinizačními chorobami centrálního nervového systému (CNS), převážně roztroušenou sklerózou (RS), neuromyelitis optica (NMO), NMO a poruchami jejího širšího spektra (Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders – NMOSD) zahrnující mj. onemocnění asociované s protilátkami proti myelinovému oligodendrocytárnímu glykoproteinu (MOGAD) a autoimunitními encefalitidami a myelitidami.